Thomas The Tank Engine Cake for Radit

Mba Fatia dari Pamulang pesan Cake tema Thomas The Tank Engine (yg benar Tank Engine kan ya? 😀 ), basenya Lapis Surabaya ekonomis, ukurannya 18 cm. Sip lah.

ThomasTheTankEngineCakeforRadit-ChocolatyCakes

ThomasTheTankEngineCakeforRadit-ChocolatyCakes

Terima kasih ya..

Leave a Comment