Madagascar Cake for Abhi

Super late post, pesanan Mbak Anita Dwi untuk Abhi, cake tema Madagascar movie. Basenya Chocolate Cake 18 cm ya. Terima kasih 🙂

Leave a Comment